Tavux logo
Caset | Kusinkapital Ab

Kusinkapital Ab

Asiakas:

Kusinkapital Ab

Kusinkapital Ab on "Arvoa luova yksityinen sijoitusyhtiö, joka haluaa tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle". Heille tehtiin räätälöity WordPress ratkaisu missä tehtiin kaikki, aina visuaalisesta suunnittelusta, sivuston tekniseen toteutukseen. Projektissa otettiin myös huomioon hallinnan ulkonäkö.

Katso projektiLue lisää
Credits: Kusinkapital Ab

Lähtökohdat

Kusinkapital lähestyi Tavuxia verkkosivustouudistuksen kanssa. Olemassa oleva sivusto oli jäänyt ajassa jälkeen, ja ylläpito loppunut.

Toteutus

Projekti aloitettiin luomalla uusi visuaalinen suunnitelma, jonka lisäksi visuaalinen prototyyppi. Kun nämä hyväksyttiin siirryttiin tekniseen toteutukseen.

Alustaksi valikoitui WordPress tämän helppojen sisällönhallintatyökalujen vuoksi. WordPress oli asiakkaalle entuudestaan tuttu, joten päätös oli helppo.

Sisällöltään sivusto on yksinkertainen ja selkeä. Sisältö koostuu pitkälti sijoituksista, sekä yrityksen historiasta.

Jatko

Kusinkapital on Tavuxin ylläpidossa, ja yhteistyö on jatkunut verkkosivustouudistuksenkin jälkeen.

Sivuston teknisen ja visuaalisen toteutuksen lisäksi, asiakkaalle toteutettiin muita visuaalisia töitä, kuten logon vektorointia.